Guide Me

Sri.Vipin Singh.IFS

Director

Directorate of Electronic Delivery of Citizen Service (EDCS).
DPAR (e-Governance), Government of Karnataka

13, C.R.N Chambers,
2nd Floor, Kasturba Road,
Above Dhanalakshmi Bank, Bangalore 560001
Tel: +91 080 22230281
Email: dir-edcs@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ.ವಿಪಿನ್ ಸಿಂಗ್. ಐಎಫ್ಎಸ್.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿಸಿಸ್).
ಡಿಪಿಎಆರ್ (ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್), ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

#13, ಸಿ.ಆರ್.ಎನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,
ಕಸ್ತೂರ್ ಬಾ ರಸ್ತೆ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 001
ದೂರವಾಣಿ: +91 080 22230281
ಇಮೇಲ್: dir-edcs@karnataka.gov.in

Help Desk
+91 080 22955400
+91 080 22955401
+91 080 22955406
Email: onehelpdesk@karnataka.gov.in
Karnataka One PMU
+91 080 22221935
+91 080 22224577